فایل های دسته بندی کشاورزی و زراعت - صفحه 7

پاورپوینت كشت كلزا

کلزا یک گیاه روغنی خوراکی است که در سال۱۹۷۰ توسعه یافته و شامل ۴۰ درصد روغن می باشد

قیمت : 6,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علف هرزماشك

ماشك گیاهی است ازتیره ی نخود وازنظرطول عمر گیاهی یكساله زمستانه می باشد0

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت دوره آموزشی توسعه كارآفرینی

چراهای موفقیت * چرا یک مدیر از مدیر دیگر موفق تر است؟ * چـرا یـک شـرکـت از شرکـت دیـگرعملـکـرد بهتردارد؟ * چرا یک سـازمان از سـازمان دیگر عملکرد بهتر دارد؟ * چــرا یـک کشــور از یـک کشـور دیگــر بـهتــر اسـت؟

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علف های هرز مزارع گندم

علف‌های‌هرز كشتزارهای گندم ایران را بیش از 200 گونه برشمرده‌اند ولی در هر منطقه تنها تعدادی از آنها از نظر رقابت با محصول دارای اهمیت هستند

قیمت : 9,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علف هرز تلخه (اکوفیزیولوژی)

گیاهی است چند ساله از خانواده كاسنی كه سایر نامهای لاتین آنcentaurea repens و centaurea picris می باشد

قیمت : 10,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت هرس درختان میوه

هرس عبارت است از قطع کامل یا جزئی شاخه ، ریشه ، پوست ، برگ گل ومیوه به منظور تحت تأثیر قرار دادن و هدایت نحوه رشد و باروری گیاه بطور کلی در اجرای هرس با رعایت نکات فنی و شناختن نحوه باردهی و اعضای بارده هر نوع درخت ، می توان هرس مناسبی انجام داد

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت علف های هرز چغندر قند

خصوصیات گیاهی چغندر قند با نام علمی Beta vulgaris گیاهی است دو ساله از تیره اسفناج كه بصورت گیاهی یكساله زراعت می شود چغندر قند طی دوره رشد رویشی فاقد ساقه بوده و بصورت مجموعه ای از برگهای بزرگ افقی تا عمودی مشاهده می شود

قیمت : 6,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت طرح توجیهی زیتون

خصوصیات گیاه شناسی از تیره زیتونیان همیشه سبز مقاوم دائم العمر

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

پاورپوینت رده بندی علفهای هرز

رده بندی و معرفی علف های هرز همراه با توضیحات و تصاویر

قیمت : 11,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12قبلی · بعدی