فایل های دسته بندی زبان های خارجی - صفحه 1

کتاب آموزش زبان آلمانی Intermediate German A Grammar and Workbook

کتاب آموزش زبان آلمانی Intermediate German A Grammar and Workbook

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان آلمانی Basic German A Grammar and Workbook

کتاب آموزش زبان آلمانی Basic German A Grammar and Workbook

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Irregular Verbs - The Ultimate Guide

کتاب Irregular Verbs - The Ultimate Guide

قیمت : 3,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch üben - Band 2, Groß oder klein

کتاب آموزش زبان آلمانی Deutsch üben - Band 2, Groß oder klein

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

سوالات آزمون استخدامی زبان انگلیسی سال 1398

سوالات آزمون استخدامی زبان انگلیسی سال 1398

قیمت : 5,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege A2

جواب تمارین و متن فایل های صوتی کتاب آموزش زبان آلمانی Menschen im Beruf Pflege A2

قیمت : 2,500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

آموزش زبان انگلیسی مستر بین Mr Been

شامل تمرین و تست در قالب نرم افزار

قیمت : 30,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب English for Everyone Junior Beginners Course به همراه فایل های صوتی کتاب

کتاب English for Everyone Junior Beginners Course به همراه فایل های صوتی کتاب

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی