اخرین محصولات ثبت شده

بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه با داستان (قصه)

بررسی راهکارهای ایجاد انگیزه با داستان (قصه) قالب: ورد قابل ویرایش تعداد صفحه: 19 صفحه

قیمت : 19,900 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

کتاب Official GRE Super Power Pack - ویرایش دوم (2017)

کتاب Official GRE Super Power Pack - ویرایش دوم (2017)

قیمت : 4,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

امتحان میانترم ریاضی2 شریف سال 97 به همراه پاسخ

امتحان میانترم ریاضی2 دانشگاه شریف سال 97 به همراه پاسخ

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل الکترومغناطیس چنگ زبان انگلیسی ویرایش 2

حل المسائل الکترومغناطیس چنگ زبان انگلیسی ویرایش 2

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس ابزار دقیق

جزوه درس ابزار دقیق به صورت تایپی و PDF در 121 صفحه

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارشکار کامل آزمایش الکترونیک1

گزارشکار کامل آزمایش الکترونیک1 به صورت تایپی در 25 صفحه

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

توابع مختلط براون و چرچیل به زبان لاتین

توابع مختلط براون و چرچیل به زبان لاتین

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل کتاب توابع مختلط براون و چرچیل

حل کتاب توابع مختلط براون و چرچیل به صورت تایپی و PDF

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش آزمایش کامل آزمایشگاه مدار الکتریکی

گزارش آزمایش کامل آزمایشگاه مدار الکتریکی دانشگاه شریف به صورت تایپ شده در 47 ضفحه

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه درس ساختمان داده دانشگاه شریف دکتر آبام نیمسال دوم 92-93

جزوه درس ساختمان داده دانشگاه شریف دکتر آبام نیمسال دوم 92-93

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه هوش مصنوعی

جزوه هوش مصنوعی تایپ شده

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

حل المسائل کتاب استاتیک بیر جانسون زبان اصلی ویرایش ده

حل المسائل کتاب استاتیک بیر جانسون زبان اصلی ویرایش ده

قیمت : 500 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل